Nasza strona używa plików cookie.

Polityka prywatności

Informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest CO-MODA Katarzyna Klatkowska, z siedzibą przy ul. Kilińskiego 219/20, w Łodzi (kod pocztowy: 93-124 ), tel.: 501-005-608, adres e-mail: sklep@co-moda.com

2. Celem zbierania danych jest realizacja zamówienia w sklepie internetowym http://co-moda.com

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.:Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia w sklepie internetowym: http://co-moda.com. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie zamówienia.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.